Saveti za Zakupce i Zakupodavce

Zakupci:

-Bez obzira da li potpisujete ugovor ili ne,razmenite lične podatke,telefone,broj lične karte i matični broj sa zakupodavcem.

- Ako se stan izdaje preko ovlasćenog lica,obavezno zatražite pismeno ovlašćenje od strane vlasnika stana kojim je lice koje za njega izdaje ovlašćeno da to i uradi.

- Obratite pažnju da ako Vam pravno lice izdaje prostor,posebno pri zakupu poslovnog prostora,obračunava se porez pa se automatski visina zakupnine povećava

-Detaljno utvrdite koje su još Vaše obaveze pri plaćanju pored zakupnine.Uglavnom su to računi za telefon,infostan,električnu energiju,kablovsku televiziju(ako je uvedena) ali proverite i druge obaveze-održavanje zgrade,lifta,bašte,garaže i slično

-Utvrdite otkazni rok tj.koliko dana unapred morate najaviti otkaz zakupodavcu.

- Dogovor je obično da zakupodavac ima pravo 1 mesečno da obiđe prostor u kome ste vi,da proveri uređaje i celokupno stanje stana,da istovremeno preuzme ili proveri plaćene račune,zakupninu…Zakupodavac bi trebao da se najavi 1 dan ranije.Sve ovo može biti idrugačije dogovoreno,sve zavisi od vas kao dve strane ali preporučujemo da budete u stanu kada zakupodavac dolazi.

-Napravite razliku između tekućeg i investicionog održavanja stana.Tekuće je redovno,svakodnevno održavanje stana u čistom stanju i odgovorni ste samo Vi.Investiciono održavanje stana obuhvata sve instalacije,vodovod,struja,rekonstrukcije,proširenja,oštećenje stana usled elementarnih nepogoda itd i po pravilo trebalo bi zakupodavac da snosi troskove.Sve ovo može se i drugačije formulisati u ugovoru,po vasem dogovoru.

- Ako se u stanu nalazi dosta vrednih i skupocenih stvari,najbolje je popisati sve stvari u stanu na posebnom papiru a koji će biti sastavni deo ugovora.

- Vi ste dužni da plaćate zakupninu i druge troškove, a zakupodavac je dužan da vam omogući mirno korišćenje stana.

Zakupodavci:

-Sve što smo napisali kao savete za zakupca se odnosi i na Vas kao zakupodavca jer ugovor je dvostrano obavezan.

-Svaki stan ima svoju vrednost rentiranja i zato u samom početku posavetujte se sa stručnim licem da li je ta cena koju vi tražite realna.Ne određujte cenu po principu –KOLIKO MI JE POTREBNO-.To ne znači da Vam stan bude prazan narednih šest meseci zato što čekate zakupca koji može da plati Vašu visoku cenu sem jedino ako Vam se baš posreći.Ali možda Vam se i ne posreći a u međuvremenu ćete propustiti korektnog zakupca i puno mesečnih zakupnina. Ne savetujemo Vas ni da stan izdajete u bescenje.

- Nije tačno da je ne bitno ko Vam ulazi u stan,obratite pažnju pri prvom susretu,pokušajte što više detalja da saznate o budućem zakupcu.

- Ne ubeđujte zakupca da je baš Vaš stan kao stvoren za njega jer ukusi su različiti,pustite da to on odluči.Nije na odmet da o stanu pričate još neke pozitivne stvari koje se ne vide pri prvom razgledanju stana.Stan treba da ga ubedi da je to ono što mu odgovara.Manji broj zakupaca se odlučuje za uzimanje stana pri prvom gledanju,obično se kasnije odluče kada uzmu u obzir sve parametre koje im odgovaraju.Budite strpljivi.

- Ako stan već duže vreme niste izdalii,poslušajte šta kažu agenti,zakupci koji su gledali Vaš stan.Možda stvarno treba još nešto učiniti u stanu što je bitno za buduće stanare.

- Ne gledajte budućeg zakupca kao prethodnog jer ljudi su jednostavno različiti.Ako ste sa prethodnim imali problema ne znači da ćete i sa svakim sledećim to imati.Budite oprezni u svakom slučaju ali ne i nerealni.

- Ne dolazite ne najavljeni u stan,ne držite svoje lične stvari u stanu koji izdajete.Ako u tom stanu imate vredne stvari,predlažemo Vam da ih iznesete.Ako živite u tom istom stanu i rešili ste da ga izdajete,onda za pokazivanje sredite stan,očistite,provetrite,spremite ga tako da potencijalni zakupac nema utisak kao da će živeti sa Vama i Vašim stvarima.Pokušajte da mu predstavite svoj stan u što lepšem izdanju,oslobođen Vašim ličnim stvarima,ostavljeno samo ono što će on koristiti.Pokazujte stan u dogledno vreme a ne u vreme kada su Vam tu gosti ili za vreme ručka na primer.

-Cena koju ste odredili za zakupninu od samo početka važi do kraja ugovora sem ako niste se drugačije dogovorili.Ako već imate nameru da menjate cenu u skorašnjem periodu obavezno to reći zakupcu jer u protivnom ako želite menjati cenu dok traje ugovor,ne korektno je i možete čak biti dužni da platite nadoknadu cele štete zakupca ako sve dospe do suda.

- Poželjno je da od zakupca uzmete i depozit pored zakupnine koji je obično u visini jedne mesečne zakupnine stana.Depozit služi za obezbeđenje zakupodavcu u slučaju da zakupac na kraju stanovanja nije izmirio obaveze plaćanja računa (struje,telefona…)ili da je oštetio stan,s čim zakupodavac može sve to pokriti.Depozit se vraća zakupcu pred kraj ili nakon isteka ako je on sve obaveze izmirio i ako je stan ostavio u stanju kakvog je i primio.

- Iznos depozita je novac zakupca,zakupodavci ga tako trebaju i tretirati.Voditi računa  da se depozit ne troši u druge svrhe kako ne biste došli u situaciju da na kraju kada trebate da vratite taj iznos zakupcu ne pozajmljujete od drugih.

- Navedite do kog datuma zakupac može da kasni sa zakupninom.Budite tolerantni ali i precizni. Ako zakupac često premašuje i ovaj rok,predlažemo da nađete drugog zakupca.

- Precizirajte otkazni rok.

- Navedite u ugovoru ko će još pored zakupca boraviti  u stanu sa ličnim podacima.

- Dogovorite se već na početku sa zakupcem da li on pristaje da se pokazuje stan drugim potencijalnim zakupcima,u zadnjem mesecu njegovog stanovanja.Zakupčeva je volja da li će pokazivati stan jer on ipak plaća i taj mesec stanovanja.

- Utvrdite sa zakupcem koji su to delovi prostora koje on može da menja,vrši izmene,premešta stvari ili da za sve takve slične radnje mora Vas prvo konsultovati.

- Vaše je pravo da jednom mesečno pregledate plaćene račune.

- Obilazite stan redovno uz prethodnu najavu zakupcu da ne bi došlo do kasnijih iznaneđenja.Gledajte da to bude jednom mesečno da se zakupac ne bi ometao u korišćenju stana.

saveti img